Klein Engelenburg

De geschiedenis van Klein Engelenburg gaat terug naar het jaar 1835, toen Judith van Lennep een wit herenhuis liet bouwen. Rond 1910 bouwde de toenmalige eigenaar, jonkheer S. van Citters, een zijvleugel aan het huis om zijn automobiel te kunnen stallen. De eerste auto van Brummen, het halve dorp stond paf. In 1912 is het herenhuis afgebroken en is het huidige landhuis, orangerie en tuinmanswoning gebouwd onder architectuur van architecten Feem en Bremer. De 80.000 m2 grond werd een parktuin naar een idee van tuinarchitect Leonard Springer. De tuin werd omgrensd door de Burgemeester de Wijslaan, de Engelenburgerlaan, Stationsstraat (station Brummen dateert van 1865) en de Spoorstraat. Er werden schitterende tuinfeesten gehouden waarbij de opritten van 300 meter sprookjesachtig werden versierd met honderden lampions.

Lees verder

Huis De Rees

Het huidige gebouw dateert uit 1833. De oorsprong is echter veel ouder, in 1642 werd het een leen van het Hertogdom Gelre. Volgens prenten was het gebouw toen een verdedigbare havezate voorzien van een slotgracht en een poorttoren met ophaalbrug. De Rees was regelmatig, en is ook nu weer, in gebruik als retraitecentrum.

Lees verder

Huize Veldzicht

Vanuit huize Veldzicht keken de bewoners aan de voorzijde uit op een veld (zie foto uit 1910).

In 1868 werd het huis te koop aangeboden

Te koop: Buitenverblijf Veldzicht te Brummen, bestaande uit een ‘wel ingerigt, zeer logeable, hecht en sterk HEERENHUIS, bevattende ruime zaal en 8 kamers, waarvan 3 ensuite, allen van stookplaatsen, ten deele met marmeren schoorsteenmantels voorzien, gang, keuken met wel- en regenwaterspomp, dienstboden- en provisiekamer, kelder enz. Voorts koethuis met stalling voor 4 paarden, bouwschuur met veestalling, tuin met vruchtboomen, tuinmanshuis en uitmuntend best bouw- en weideland, te zamen groot p.m. 7 bunder, alleraangenaamst gelegen aan den Rijksstraatweg nabij het Spoorwegstation te Brummen (Gelderland)’. Ook de inboedel werd te koop aangeboden, met onder meer kabinetten, linnenkasten, theetafels, piano, schilderijen, tapijten, zilverwerk en damast. Zelfs ‘een gunstig bekend bruin koetspaard’ en diverse koetsjes werden te koop aangeboden. Alles nagelaten door wijlen vrouwe J. l’Empereur Edelinck, weduwe van generaal-majoor W.A. Monhemius.

Lees verder

Huis Koppelenburg

Markant buiten bij de entree van Brummen vernoemd naar het beekje vlakbij het huis. Eerste bewoner was mevrouw Berns-Heinsius, weduwe van een arts, 1841. Het huis was en wordt particulier bewoond. Het heeft ook gefungeerd als huisartspraktijk en als residence voor paters Franciscanen van Huis De Rees.

Molenplaats de Haer

Het hoge bakstenen gebouw is omgebouwd tot woonhuis. Bij de inrit liggen stenen uit de kollergang. Het water van de Voorstondense Beek is gebruikt voor de waterpartijen van Huis Voorstonden.

Haarweg 2, 6975 AJ Tonden, XY 204946, 460077

Sprengekop

Oorsprong van het water dat via beken naar het waterrad wordt geleid. Het waterrad drijft de molen aan voor de productie van papier en ook voor de productie van olie en koren.

Boshoffweg 8, 6961 LD Eerbeek. XY 199084, 455381.

Huis te Eerbeek

De heren Van Bronkhorst waren in de 14e eeuw eigenaar van Eerbeek. Zij stichtten Huis te Eerbeek. In 1895 kocht professor Max Weber het huis. Max Weber is wereldberoemd om zijn expeditie naar de Indonesische Archipel, waar hij de dieren en planten in de oceaan onderzocht. In Huis te Eerbeek konden bezoekers zich vergapen aan veel tastbare herinneringen aan de expedities van Max Weber en zijn vrouw Anna Weber.

Professor Weberlaan 1, 6961 LX Eerbeek

Huis Empe

Groot herenhuis met koetshuis, bouwjaar 1550. Huis Empe was onderdeel van Hof te Empe met meerdere hoeven en visgebieden. Het huis en de tuin zijn door de jaren heen regelmatig onder handen genomen. Rond 1800 zijn er bijvoorbeeld 3.000 moerbeibomen geplant. Rond 1900 zijn er vleugels bijgebouwd in classicistische stijl en is de gracht gedempt. De bewoners van adel bekleedden hoge functies in het openbaar bestuur en in het bedrijfsleven. Nu is Huis Empe verdeeld in zes wooneenheden.

Voorsterweg 168, 7399 AA Empe

Huize De Wildbaan

Bouwjaar omstreeks 1500, maar in 1910 opnieuw opgebouwd wegens te zwakke muren. Eerste bewoners waren jonkheer Karel van Gelre en graaf Herman Otto van Limburg Stirum.

Vanaf het moment dat Gerhard Casyn van der Hell, burgemeester van Arnhem, het huis in 1667 kocht, noemde hij zichzelf “Van der Hell tot de Wiltbaen”. De huidige eigenaar heeft het huis samen met de gemeente helemaal laten restaureren. Er wordt nu gewoond en gewerkt.

Spankerenseweg 16, 6974 BC Leuvenheim

Landgoed Reuversweerd

Het rijksmonument Reuversweerd is rond 1830 gebouwd in empirestijl, de Franse stijl die bloeide in het keizerrijk van Napoleon. Reuversweerd was oorspronkelijk in het bezit van de Gelderse familie Colenbrander. Na het uitsterven daarvan kwam het in 1941 in bezit van Baron Van Sytzama. De baron is door Nederlandse SS’ers gefusilleerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen de Duitsers het huis in gebruik als radiopeilstation. Het huis werd aan het einde van de oorlog ernstig beschadigd door Duitse en Canadese beschietingen. Sinds april 1945 staat het huis leeg en staat de klok stil. Per 2018 heeft Reuversweerd een nieuwe eigenaar.

Piepenbeltweg 5, 6971 JT Brummen XY 210332, 458056

Oude Eik

De oude eik heeft een stamomtrek van ruim zes meter en is meer dan 350 jaar oud. Bij de eik hoort een legende van de spookboerderij. Meer dan 150 jaar stond de boerderij leeg, want er gebeurden onverklaarbare dingen die mensen angst aanjoegen. Felle branden, windvlagen, omgekomen vee en de verhanging aan de oude eik. Zou de geest van de verliefde boerenzoon hier ronddwalen?

Zutphensestraat 199, 6971 JT Brummen XY 208800, 459752

Wildobservatiepost Kiekuut

Observatiepost Kiekuut is gemaakt van hout uit het natuurgebied zelf, Landgoed Leusveld. In de zomer ontdek je in de graslanden bijzondere bloemen zoals de gevlekte orchis. In de bossen groeien bosanemoon en muskuskruid. Er leven uilen en drie soorten spechten. Ook zoogdieren voelen zich thuis op landgoed Leusveld. Das, ree, boommarter, bunzing en verschillende soorten vleermuizen kun je er tegenkomen. Er leven ook amfibieën en reptielen zoals de kamsalamander, de hazelworm en de ringslang.

Nabij Landgoed Leusveld (P), Rhienderensestraat 24, 6964 BG Hall XY 205666, 457761