De Hallse kerk: een nationaal erkende schoonheid

Een calvinistisch huis onder een paapse hemel

De Hallse kerk: een nationaal erkende schoonheidIn 2015 kwam het boek Kerkinterieurs in Nederland uit. Daarin staan honderd kerken, waaronder de Domkerk in Utrecht, de Sterre der Zee in Maastricht en de St. Bavo in Haarlem. En de Ludgeruskerk in Hall.

Van afmeting bescheiden, maar met een geschiedenis die helemaal teruggaat tot 1395. Die geschiedenis is gedeeltelijk verloren gegaan bij een grote brand, waarbij het halve dorp in vlammen opging, inclusief het archief. Het kerkgebouw bleef gelukkig gespaard.

Het interieur is om meerdere redenen opmerkelijk. De witgeverfde houten banken vormen halve cirkels rond de kansel. Een ongebruikelijk opstelling. Bij een restauratie kwamen onder een kalklaag drie fresco’s uit 1395 tevoorschijn. Ze horen tot de oudste van Nederland en zijn ontroerend in hun eenvoud. Het plafond is uitbundig beschilderd met evangelisten en florale motieven. Maar ook met wapenschilden van adellijke families, waaronder Van Nassau en Von Lippe. Een vorm van sponsoring avant la lettre, die leidde tot de uitdrukking: ‘In Hall begon het verval’.

Wie een PKN-dienst wil bijwonen is welkom op zondagen om tien uur. Tussen Pinksteren en half september is de kerk op woensdag tussen 10 en 12 open voor publiek. Vaak met live orgelmuziek.

In december is de wintermarkt, waar ‘iedereen’ als vrijwilliger bij betrokken is. De opbrengst komt ten goede aan de instandhouding van het gebouw. In de wintermaanden is er eens per maand kamermuziek op zondagmiddag. Ook voor een huwelijksvoltrekking kun je hier terecht.

Meer informatie

Routes Visit Brummen Eerbeek