Sprengkop

Oorsprong van het water dat via beken naar het waterrad wordt geleid. Het waterrad drijft de molen aan voor de productie van papier en ook voor de productie van olie en koren.

Boshoffweg 8, 6961 LD Eerbeek. XY 199084, 455381.