Zes soorten landschap in één gemeente

Hoe veelzijdig wil je het hebben?

Zes soorten landschap in één gemeenteHet landschap in Brummen is ontstaan door een samenspel van IJssel, Veluwe en de tijd. Mariëtte Claringbould is landschapsarchitecte en vertelt hoe de vele verschillen een klein gebiedje groots maken.

“De overgang van hoog naar laag zorgt voor die grote variatie. Op onze 8.500 gemeentelijke hectares vind je zés verschillende landschapstypen met heel eigen kenmerken en eigen flora en fauna. Je slaat een hoek om en staat weer in een andere wereld. De natuur legde aan, de mens ontwikkelde verder.

Het Landschapsnetwerk Brummen

De excursie Leesbaar Landschap vindt regelmatig plaats in de zomermaanden. Voor data, opgave en meer informatie: Landschapsnetwerk Brummen. Hoe veelzijdig wil je het hebben? Zes soorten landschap in één gemeente (LNB), waar ik deel van uitmaak, heeft de excursie Leesbaar Landschap ontworpen. Het is een route van 8 km. waarbij je alle landschapstypes per fiets doorkruist, samen met iemand van het LNB.

  1. De Veluwe: hoog en droog, bosrijk, naaldwoud en loofwoud, vennen, heidegebieden en stuifzanden.
  2. De Veluweflank: een afwisseling van weide en bosranden, sprengen, na de watermolens kwam de papierindustrie.
  3. Ontginningsgebieden: oorspronkelijk drassig, de Empense en Tondense heide is er nog, nu voornamelijk agrarisch, weids van sfeer.
  4. Landgoederenzone, vochtige bossen, jachtgebieden, kleinschalig en tot op heden weinig verstoord en nog intact.
  5. Oeverwallen, oorspronkelijk hooggelegen vruchtbare grond bij de IJssel, hier waren de eerste bewoners en eerste wegen nu zijn er de dorpen de spoorweg en de doorgaande wegen.
  6. Uiterwaarden. Tussen de dijken, waar waar de rivier zich mag uitleven, over grasland en in geulen.”

De excursie Leesbaar Landschap vindt regelmatig plaats in de zomermaanden. Voor data, opgave en meer informatie: landschapsnetwerkbrummen.nl