Zie ze vliegen!

Van aalscholver tot zeearend

Zie ze vliegenBert Peters van vogelwerkgroep Oost-Veluwe verklapt zijn favoriete vogelspotplaatsen. Tussen Veluwezoom en IJsseloevers is nat en droog bos, bosrand, hei, weide, landgoed, uiterwaard, beken en vennen. Er zijn dus ook heel veel vogelsoorten.

“We bevinden ons in een rijk vogelgebied. In de IJsseluiterwaarden zijn veel ganzen en ooievaars. De zeearend vliegt soms langs de waterloop en tijdens de trek kun je kraanvogels zien. De Voorsterklei, een prachtig wandelgebied met waterplasjes, is goed voor slechtvalk, karekiet, bosrietzanger, smient, brilduiker, nonnetje en mandarijneend.

Het gebied Cortenoever mag je niet missen. Hier vind je steenuilen en soms een kwartelkoning. In het zuiden, bij Leuvenheim, visdiefje en visarend. De grauwe klauwier, klapekster, geelgors, boompieper, dodaars, zilverreiger en kiekendief kun je vinden op de Empese&Tondense heide. Op het landgoed Leusveld: vuurgoudhaantje, goudvink en wielewaal. Ook kun je vanaf uitkijkpunt Kiekuut een blauwe reigerkolonie met 15 nesten zien.

Op landgoed Voorstonden zitten alle vijf de spechtsoorten, grote groepen sijsjes en ijsvogel. Veel steltlopers, kemphaan, witgatje en grutto in ’t Zaaibroek en het Soerensebroek. En de havik! De Imbos bij Eerbeek heeft de typische bosvogels als kruisbek, boomklevers en boomkruipers. Vogelwerkgroep Zutphen heeft een boekje gemaakt met wandelingen en twee fietstochten. Bij iedere route een kenschets van het gebied, een routebeschrijving met kaart en een beschrijving van de aanwezige vogels. Een aanrader.”

Meer informatie