Huize De Wildbaan

Het landgoed dateert uit de 15e eeuw. De Geldersche Toren in Spankeren was in de 16e eeuw eigenaar van het landgoed. In 1539 werd jhr. Karel van Gelre sr eigenaar via testament van hertog Karel van Gelre. In 1625 werd het verkocht door zijn kleinzoon Christopher aan Wolter Haeck, die het ca. 1630 weer verkocht aan graaf Herman Otto van Limburg Stirum. In 1667 werd het verkocht aan Gerhard Casyn van der Hell, burgemeester van Arnhem. Vanaf dit moment noemde hij zichtzelf “Van der Hell tot de Wiltbaen”. Het bleef in het bezit van de familie Van der Hell tot 1757.

Vanaf 1845 werd mr. H.A.V. Metelerkamp eigenaar. Na het overlijden van diens weduwe in 1907 koopt zijn neef A.J.P. Metelerkamp de Wildbaan. Het landgoed bestaat dan uit 70 hectare grond, inclusief het huis. Metelerkamp was kolonel bij de cavalerie en lid van de gemeenteraad van Brummen. In 1884 trouwde hij in Amsterdam met jonkvrouw Anna Mathilda den Tex. Haar vader was burgemeester van Amsterdam. Het huis op de Wildbaan is dan toe aan een grote renovatie. Helaas blijken de muren zo zwak, dat dit niet goed mogelijk is. In 1910 wordt de oude Wildbaan dan ook afgebroken en vóór de fundamenten van het oude huis verrijst het nieuwe huis, zoals we dat ook nu kennen. Dat is dan ook waarschijnlijk de reden, dat de bijgebouwen niet vóór het huis, maar achter en naast het huis zijn gelegen.

In 1952 kwam de Wildbaan in handen van de Missionarissen van het Heilige Hart, die een kapel aan het huis lieten bouwen. Na een aantal andere eigenaren verhuurt de AMEV het huis aan de Stichting Philadelphia. De stichting gebruikt het als verpleeginrichting voor gehandicapten.

Begin jaren ’90 komt het landgoed in eigendom van de familie Altena. Wijlen de heer Bob Altena heeft het huis in samenwerking met de gemeente Brummen gerenoveerd en klaargemaakt voor kantoorverhuur en gedeeltelijke bewoning. Daarnaast heeft hij de kapel verbouwd tot koetshuis, tevens bestemd voor kantoorverhuur en bewoning. De uitstekende staat waarin het nu verkeert is dan ook te danken aan zijn passie en inzet voor het landgoed. Na zijn overlijden in 2015 komt de verantwoordelijkheid voor het landgoed bij zijn vrouw en twee kinderen te liggen. Door de verzadiging van de kantorenmarkt, met leegstand als gevolg, waren zij genoodzaakt de huidige bestemming te heroverwegen.

De volgende generatie heeft zijn verantwoordelijkheid genomen door te besluiten het landgoed te herbestemmen tot maatschappelijke doeleinden met nadruk op intensieve zorg. Ook hier werkt de familie samen met gemeente Brummen. Het college van B&W heeft in principe medewerking verleend aan de toekenning van woonzorg studio’s voor dementerende ouderen en een aantal levensloopgeschikte appartementen voor ouderen. Er wordt verder in overleg getreden over mogelijke andere doelgroepen. De activiteiten zijn in volle gang!

Bezoek adres: Spankerenseweg 16, 6974 BC Leuvenheim

Routes Visit Brummen Eerbeek